Żłobek Bliskości – Wrocław

Projekt “Żłobek – szansą na aktywizację przedsiębiorczych mam” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent: Żłobki Bliskości Joanna Lesicka

Okres realizacji projektu: 01-11-2017 – 31.08.2019